ผู้นำเข้า / ตัวแทนจำหน่าย เคมีอุตสาหกรรม

POLYBUTENE  ( POLYBUTYLENE )
บริษัท พี.ไว จำกัด  เป็น SOLE AGENT   นำเข้าสินค้าซึ่งผลิตในประเทศ ญี่ปุ่น นับตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2536 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน สินค้ามีหลายเกรดแตกต่างกันไปตาม Molecgular wt. ตั้งแต่ 300 ~ 2,900 Cst.   Gradeที่นิยมใช้ทั่วไปคือ  HV-1900 , HV-300 , HV-100

POLYISOBUTYLENE (PIB) ที่มีความเหนียวมากประมาณ 30,000 ~ 60,000 cst. Viscosity สูงมากจนแข็งเป็นก้อน บรรจุในกล่องกระดาษเคลือบ 25 kgs. / กล่อง
( สินค้ามี 4 Grades ซึ่งมีชื่อเรียกทางการค้าว่า TETRAX  3T , 4T , 5T , 6T )

>> อ่านต่อ <<

 SP CLEAN 100
ใช้แทนกลุ่มสารต้องห้าม เช่น 111 , 112 Trichloroethane , Trichloroethylene (TCE), Perchloroethylene ( Tetrachloroethylene ) , Methylenechloride ( Dichloromethane ) ,
HCFC -141 b , HCFC-225 ,Kleamsol
เป็น Special cleaning solvents ซึ่งปลอดภัยและสอดคล้องกับระบบ ISO 14000 ไม่มีกลิ่นเหม็นฉุน แห้งเร็ว ไม่ทิ้งคราบ Recycle กลับมาใช้ได้โดยไม่สิ้นเปลือง
SP CLEAN 100 สามารถใช้ทำความสะอาดคราบน้ำมันต่างๆที่ติดอยู่กับชิ้นงานโลหะให้สะอาดหมดจด  เป็นน้ำยาซึ่งใช้ได้ดีกับชิ้นงานที่เป็นโลหะชนิดต่างๆ เช่น อลูมีเนียม , ทองแดง , ทองเหลือง , เหล็ก , แสตนเลส , อุปกรณ์โลหะเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนประกอบเครื่องรถยนต์  และ ชิ้นส่วน Electronics ต่างๆ

>> อ่านต่อ <<

BASE OIL  (น้ำมันพื้นฐาน)  :   60-SN  ,  150-SN  ,  500-SN  ,  150-BS
เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันอุตสาหกรรมต่างๆ
P.WAI เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในกลุ่มนี้มานานต่อเนื่องเกือบ 10 ปีแล้ว
มีการส่งเป็น Bulk ( 12,000 L.~18,000 L. / เที่ยว ) และ 200 ลิตร บรรจุถังใหม่ / ถัง Recycle 
โดยมี Stock พร้อมส่งตามความต้องการของลูกค้า

60-SN 500-SN
150-SN 150-BS