เกี่ยวกับเรา

บริษัท พี.ไว จำกัด นำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์หลากหลายประเภทสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม คัดสรรที่ดีมีคุณภาพจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานชั้นนำทั่วโลก

บริษัท พี.ไว จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นนิติบุคคลมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 (ค.ศ.1992) ทำธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ประเภทสารละลายสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท อาทิเช่น อุตสาหกรรมสี, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เหล็ก, ยาง, น้ำมันอุตสาหกรรม, สิ่งทอ, การพิมพ์, อาหารและเครื่องดื่ม, เครื่องสำอาง และอื่นๆ
บริษัทฯคัดเลือกเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตราฐานจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าทุกราย

ผู้บริหารและทีมงานทุกคน มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของคู่ค้าเพื่อให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
ด้วยหลักการทำงานที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความจริงใจต่อคู่ค้าทุกราย ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าทุกท่านอย่างดีเสมอมาตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี