ประเภทเคมีภัณฑ์

จำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทสารละลายสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตเครื่องสำอาง ผลิตอาหาร ยาและเครื่องดื่ม ฯลฯ คุณภาพดี ได้มาตรฐาน จัดส่งสินค้ารวดเร็ว