รายการสินค้าเคมีภัณฑ์

จำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
เช่น ACETONE, N70, ETHYL ALCOHOL, PROPYLENE GLYCOL, ISOPROPYL ALCOHOL
และอื่น ๆ คุณภาพดี ได้มาตรฐาน