1,1,2-Trichloroethylene (TCE)

Maker :BEFAR, China
CAS Number :79-01-6
Formula :C2HCl3
Appearance :Clear, Colorless liquid
Color10 Pt-Co
Purity :99.6 %
Density :1.464 g/cm3
Moisture :0.002 %
Boiling Point :87 °C
Packing :280 Kg.

Description

จำหน่าย TRICHLOROETHYLENE ไตรคลอโรเอทิลีน

TRICHLOROETHYLENE ไตรคลอโรเอทิลีน น้ำยาล้างยางมะตอย ใช้เป็นสารทําละลาย ใช้ในอุตสาหกรรมยาง ล้างทำความสะอาดคราบน้ำมันต่างๆ สินค้านำเข้าคุณภาพสูง

Trichloroethylene (ไตรคลอโรเอทิลีน) เป็นเคมีภัณฑ์ที่เป็นลักษณะของเหลวใส ไม่มีสีแต่มีกลิ่น แห้งเร็วไม่ทิ้งคราบมัน ใช้เป็นตัวทำละลายไขมัน เช่น ขี้ผึ้ง เรซิน น้ำมัน ยาง สี น้ำมันเคลือบเงาและเซลลูโลส รวมทั้งเป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมอินทรีย์เคมี อาหาร และผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมอีกด้วย

เพราะไตรคลอโรเอทิลีน มีคุณสมบัติละลายไขมันได้ดี อุตสาหกรรมที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จึง Trichloroethylene นำมาใช้ทำความสะอาดคราบไขมันที่ผิวโลหะหรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ นอกจากนั้นยังใช้ผสมสีและกาว น้ำยาลบคำผิดและหมึกปากกา

 

ประโยชน์การใช้งานไตรคลอโรเอทิลีน

  • ทำความสะอาดโลหะ
  • ล้างคราบไขมัน, น้ำมัน และจารบี
  • ทำความสะอาดผ้าฝ้ายและผ้าขนสัตว์สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  • เป็นตัวกลางถ่ายเทความร้อน
  • เป็นส่วนประกอบสำหรับสินค้าอุปโภคเช่น ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องยนต์, ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น, ผลิตภัณฑ์รักษาพื้นไม้, น้ำยาทำความสะอาดและขัดเงา, น้ำยาบำรุงเครื่องหนัง, กาว, สี และอื่นๆอีกมากมาย