บริษัท พี.ไว จำกัด

เลขที่ 5 อาคาร เอ.พี.เอ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105535130671

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ 08.00-17.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ

ออฟฟิศ: 02-938-0515-6 / 02-513-8398 / 02-513-2639 / 02-512-2111

แฟกซ์: 02-511-1652

อีเมล: sales@pwai.co.th

Line@: @pwaishop

คลังสินค้า

โกดังเลขที่ 8/21 ซอย กิ่งแก้ว 15 ตำบลราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ 08.00-17.00 น.