Diethylene Glycol

รู้จัก Diethylene Glycol กับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

รู้จัก Diethylene Glycol กับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

Diethylene Glycol (ไดเอทิลีนไกลคอล) หรือสามารถเรียกแบบย่อได้ว่า DEG

Diethylene Glycol

Diethylene Glycol (ไดเอทิลีนไกลคอล) หรือบางครั้งหลายคนนิยมเรียกแบบย่อว่า DEG เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีสูตรทางวิทยาศาสตร์คือ (HOCH2CH2)2O มีลักษณะของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีรสหวาน แต่มีพิษ สามารถผสมได้ในน้ำ และในสารประกอบอินทรีย์หลายชนิด เช่น อีเทอร์ อะซิโตน และเอทิลีนไกลคอล รวมถึงแอลกอฮอล์ด้วย โดยไดเอทิลีนไกลคอลหรือDEG นี้ นิยมนำมาเป็นตัวทำละลายที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายชนิดกันอย่างแพร่หลาย โดยมีคุณสมบัติคล้ายกับ MEG หรือโมโนเอทิลีนไกลคอล แต่มีจุดเดือดและความหนืดสูงกว่า จึงนิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์, เม็ดพลาสติก, โพลีเอสเตอร์เรซินและโพลียูรีเทน เป็นต้น

Diethylene Glycol กับการใช้งานในอุตสาหกรรมอะไรได้บ้าง

 1. ไดเอทิลีนไกลคอล (DEG) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตผ้าและพลาสติก : รู้หรือไม่ว่ากว่า 50% ของอุตสาหกรรมการผลิตผ้าและเม็ดพลาสติกในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก มีการใช้ Diethylene Glycol ในการผลิตโพลีเอสเตอร์เรซินอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว โพลียูรีเทนและพลาสติไซเซอร์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตได้อีกหลายประเภท นอกเหนือจากการผลิตเส้นใยผ้าและเม็ดพลาสติก เช่น

  • อุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน เช่น ตู้อาบน้ำหรือโต๊ะ ที่ทำจากพลาสติกโพลีเอสเตอร์

  • อุตสาหกรรมการก่อสร้าง ในการผลิตไฟเบอร์กลาส เพราะโพลีเอสเตอร์เรซินมีน้ำหนักเบาและมีโครงสร้างที่โปร่งใส เหมาะสำหรับการทำหลังคา, โครงสร้างบานพับ หรือโคมไฟต่างๆ เป็นต้น

  • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยโพลีเอสเตอร์มักนำไปใช้ในท่อที่ใช้ในการขนส่งน้ำมัน เพราะมีคุณสมบัติที่ทนทานสารเคมีได้ดีเยี่ยม นอกจากนั้นยังใช้เป็นตัวขจัดน้ำในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ ที่จะเอาน้ำออกจากท่อส่งก๊าซได้อีกด้วย

 2. Diethylene Glycol (ไดเอทิลีนไกลคอล) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อเป็นตัวทำละลาย : อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วว่า DEG มีคุณสมบัติที่ดีในการละลายได้ทั้ง นำ้, แอลกอฮอล์, น้ำมันและสารอินทรีย์หลายชนิด ฉะนั้นนิยมนำมาเป็นตัวทำละลายสำหรับไนโตรเซลลูโลส, เรซิน, สีย้อมผ้า น้ำมันและการสกัดตัวทำละลายปิโตรเลียมและสามารถพบได้ในหมึกพิมพ์
 3. Diethylene Glycol (ไดเอทิลีนไกลคอล) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยาสูบและการผลิตกระดาษ : อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ดีของ DEG คือเป็นสารเคมีที่ช่วยในการดูดซับความชื้นได้ดี จึงนิยมนำมาใช้เป็นสารดูดความชื้นในผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อควบคุมความชื้นของสารตัวเติมยาสูบนั่นเอง นอกจากนั้นในคุณสมบัติของการดูดวามชื้นได้ดี ยังสามารถนำมารักษาคุณภาพของกระดาษธรรมดาและกระดาษแก้ว รวมถึงจุกไ้ม้ก๊อกและกาวด้วย
 4. Diethylene Glycol (ไดเอทิลีนไกลคอล) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ : เนื่องจาก DEG สามารถละลายในน้ำมันได้จึงสามารถนำมาเป็นส่วนประกอบในน้ำมันเบรก, น้ำมันหล่อลื่น, น้ำยาลอกวอลเปเปอร์ รวมถึงน้ำยาขจัดคราบและหมอกควันด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นการต่อเรือ Diethylene Glycol ที่เป็นส่วนผสมในการผลิตเรซิ่น ยังสามารถนำมาเป็นตัวเชื่อมต่อให้ชิ้นส่วนเรือยึดติดกัน เพราะเรซิ่นที่ได้จากไดเอทิลีนไกลคอลนี้มีคุณสมบัติทนต่อความชื้นได้ดีเยี่ยมได้อย่างยาวนาน ไม่เสื่อมสภาพง่ายนั่นเอง นอกจากชิ้นส่วนของเรือแล้ว ชิ้นส่วนของรถยนต์บางชิ้นก็นิยมใช้เรซิ่นนี้ด้วยเช่นกัน
 5. Diethylene Glycol (ไดเอทิลีนไกลคอล) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง : DEG ยังสามารถนำมาเป็นตัวทำละลายนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมากกว่า 500 รายการ เช่น ครีมบำรุงผิวและโลชั่น ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย รวมถึงครีมและยารักษาสิว รวมถึงยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากด้วยนั่นเอง แต่เมื่อมีการพบว่ายาสีฟันที่มีไดเอทิลีนไกลคอล อาจก่อให้เกิดอันตรายในบางคน เช่น เด็กเล็กและผู้ที่เป็นโรคตับหรือไตการใช้ยาสีฟันที่มี Diethylene Glycol มากกว่า 0.25% ของน้ำหนักทั้งหมดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก เช่น ยาสีฟัน หรือน้ำยาบ้วนปาก ถือเป็นสิ่งต้องห้ามเพราะอาจส่งผลอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ มึนเมา จนถึงมีอาการท้องเสียรุนแรงและปัสสาวะออกน้อย ไปจนถึงเกิดความผิดปกติของตับ เลือดไต อาการชัก และอาจร้ายแรงเสียชีวิตได้ ฉะนั้นการใช้ Diethylene Glycol (ไดเอทิลีนไกลคอล) ที่ผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สัมผัสหรือนำเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ จึงต้องถูกควบคุมในปริมาณที่เหมาะสมตามที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) หรือ คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ว่าด้วยสินค้าอุปโภคบริโภค (SCCP) กำหนดนั่นเอง

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Diethylene Glycol (ไดเอทิลีนไกลคอล) อันตรายหรือไม่?

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 2007 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้เตือนผู้ผลิตยาและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพให้ระมัดระวังในการผสมกลีเซอรีนที่เป็นสารให้ความหวานที่นิยมใช้กับผลิตภัณฑ์ยาทั่วโลก ว่าไม่ให้มีเอทิลีนไกลคอล (DEG) ปนเปื้อน (ที่มา) นอกจากนั้น คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ว่าด้วยสินค้าอุปโภคบริโภค (SCCP) มีความเห็นว่าไม่ควรใช้ Diethylene Glycol เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ยา และผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก เนื่องจากมีผู้เสียชีวิตจากการได้รับสารเคมีชนิดนี้มากกว่า 600 คนทั่วโลก ทั้งในประเทศจีน, อินเดีย, ไนจีเรีย, บังกลาเทศ, อาร์เจนติน่า, เฮติ, ปานามา และบราซิล

ซี่งสาเหตุจากการเสียชีวิตส่วนใหญ่ มาจากการรับประทานยาแก้ไอที่มีส่วนผสมของ Diethylene Glycol (ไดเอทิลีนไกลคอล) ที่ทำหน้าที่ให้รสหวานคล้ายน้ำเชื่อม แต่ก็มีบางรายงานพบการเสียชีวิตที่จากสัมผัสกับ DEG ด้วยเช่นกัน แต่นั้นก็ต้องสัมผัสในปริมาณที่ค่อนข้างมาก ฉะนั้น คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ว่าด้วยสินค้าอุปโภคบริโภค (SCCP) จึงช่วยให้ประเมินความปลอดภัยในการใช้งานไดเอทิลีนไกลคอลในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับมนุษย์ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น คือต้องใช้ในปริมาณความเข้มข้นสูงสุดคือ 0.1% ของน้ำหนักรวมของผลิตภัณฑ์ นั่นเอง

 

อันตรายที่เกิดจากสารเคมีที่เรียกว่า Diethylene Glycol

ในช่วงศตวรรษที่ 19-20 ไดเอทิลีนไกลคอลที่ค่อนข้างหาง่าย และนิยมนำไปใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ตามข้างต้นที่เราได้กล่าวมา เช่น การผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์, เม็ดพลาสติก และการผลิตยานยนต์ แต่การนำไปใช้ที่ผิดและก่อให้เกิดโทษกับมนุษย์มากที่สุดก็คือ การนำเป็นส่วนผสมของยา, เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สำหรับอุปโภค บริโภคของมนุษย์ เช่น ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย ยาสีฟันและน้ำบ้วนปาก เป็นต้น

เมื่อร่างกายได้รับสาร Diethylene Glycol เข้าไปแล้ว จะถูกเปลี่ยนเป็นกรด Oxalic Acid (ออกซาลิก เอซิด) ซึ่งเป็นพิษที่ทำลายสมองและการทำงานของไต ทำให้โลหิตจาง นอกจากนั้นการได้รับสารเคมีชนิดนี้มากจนเกินไปแบบเฉียบพลันจะทำให้มีอาการอาเจียน ปวดหัว ใจสั่น หัวใจเต้นเร็วและถี่ มีความดันต่ำ กล้ามเนื้ออ่อนแรง มึนงง หรือเกิดอาการชัก หมดสติ ในบางกรณีที่ผู้ป่วยหมดสติหรือชักเป็นเวลานาน สมองอาจจะถูกทำลายจนไม่สามารถฟื้นขึ้นมาเป็นปกติได้ หรืออาจร้ายแรงถึงขั้นระบบการหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ภายใน 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม Diethylene Glycol หรือ DEG ก็ยังเป็นสารเคมีที่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอีกมากมายหากใช้อย่างถูกวิธี เช่น ความสามารถในการทำละลาย, ความสามารถในการดูดความชื้น, คุณสมบัติที่เป็นสารหล่อลื่น (สารช่วยในการเจียร) ตัวเชื่อมต่อตัวทำละลาย (ส่วนประกอบหมึกพิมพ์) การกดจุดเยือกแข็ง (สารป้องกันการแข็งตัว ของเหลวถ่ายเทความร้อน) และสารเคมีขั้นกลาง (เรซินโพลีเอสเตอร์ไม่อิ่มตัว สารตัวกลางของพลาสติไซเซอร์ สำหรับแล็กเกอร์ไนโตรเซลลูโลส สารเคลือบและสารยึดติด โพลีเอสเตอร์โพลิออลสำหรับยูรีเทนโฟม) นอกจากนั้น ยังสามารถนำมาผสมในน้ำมันเบรกและน้ำมันคลัตช์, สารป้องกันการแข็งตัวในสีทาบ้าน หรือตลับหมึกพิมพ์ ฯลฯ ก็เป็นประโยชน์มหาศาลของ Diethylene Glycol นั่นเอง

หากคุณกำลังมองหา ไดเอทิลีนไกลคอลหรือ DEG หรือเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลายของธุรกิจคุณ บริษัท พี.ไว จำกัด คือบริษัทผู้นำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและการใช้งานที่มีความหลากหลายปลอดภัยและผ่านมาตราฐานการยอมรับจากสถานบันต่างๆ คลิกดูรายละเอียดเคมีภัณฑ์อื่น ๆ เพิ่มเติม

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://pwai.co.th/
ออฟฟิศ: 02-938-0515-6 / 02-513-8398 / 02-513-2639 / 02-512-2111
อีเมล: sales@pwai.co.th
Line@: @pwaishop