แนวโน้มความต้องการ Ethyl Acetate

Beauty Trend ปี 2024 กับสารเคมีที่เกี่ยวข้องอย่าง Ethyl Acetate และ Butyl Acetate

Beauty Trend ปี 2024 กับสารเคมีที่เกี่ยวข้องอย่าง Ethyl Acetate และ Butyl Acetate แนวโน้มความต้องการ Ethyl Acetate และ Butyl Acetate ต่ออุตสาหกรรมความงามในปี 2024 ผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างๆ ถูกออกแบบมาเพื่อทำความสะอาด ปกป้องและเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกของร่างกายให้ดีขึ้น และส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของสารเคมีหลายชนิดที่ใช้ในกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นตัวทำละลาย, เป็นสารเคลือบผิว, สารลดแรงตึงผิว, สารเปลี่ยนสี, สารกันบูด, สารเพิ่มการเกิดฟอง หรือแม้กระทั่งเป็นสารเคมีที่ให้กลิ่นหอมอย่าง Ethyl Acetate และ…

ความนิยมของรถยนต์ไฟฟ้า EV กระทบต่อความต้องการของ Base oil และ Silicone oil หรือไม่อย่างไร?

ความนิยมของรถยนต์ไฟฟ้า EV กระทบต่อความต้องการของ Base oil และ Silicone oil หรือไม่อย่างไร?

ความนิยมของรถยนต์ไฟฟ้า EV กระทบต่อความต้องการของ Base oil และ Silicone oil หรือไม่อย่างไร? Base oil และ Silicone oil เกี่ยวข้องกับเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้า EV หรือไม่? จากข้อมูลของ ส.อ.ท. หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดตลาด EV ดีมานด์พุ่ง เพราะประเทศคู่ค้ายังมีคำสั่งซื้อต่อเนื่อง โดยในปี 2567 ตั้งเป้าผลิตรถยนต์ 1,900,000 คัน เพิ่มขึ้น 3.17% เป็นการผลิตเพื่อการส่งออก…

Acetone และ IPA มีประโยชน์กับ 3D printing เทคโนโลยีอย่างไร

Acetone และ IPA มีประโยชน์กับ 3D printing เทคโนโลยีอย่างไร

Acetone และ IPA มีประโยชน์กับ 3D printing เทคโนโลยีอย่างไร Acetone คือสารเคมีที่มีความสำคัญกับอุตสาหกรรมอะไรบ้าง การพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดนวัตกรรมที่มีประโยชน์กับอุตสาหกรรมต่างๆ หลายประการโดยหนึ่งในนั้นก็คือ เทคโนโลยี 3D Printing หรือที่เรียกว่าการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ เพื่อสร้างวัตถุรูปทรง 3D หรือที่เรียกว่า 3 มิติ สามารถทำได้ในกระบวนการต่างๆ ที่มีการสะสม เชื่อม หรือแข็งตัวของวัสดุภายใต้การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ โดยมีการเพิ่มวัสดุเข้าด้วยกัน (เช่น พลาสติก ของเหลว หรือเมล็ดผงที่หลอมรวมกัน) โดยทั่วไปจะเรียงเป็นชั้นๆ และการออกแบบที่สร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์…

อัพเดทเทรนด์อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ในปี 2024

อัพเดทเทรนด์อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ในปี 2024

อัพเดทเทรนด์อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ในปี 2024 แนวโน้มความสำคัญกับอุตสาหกรรมเคมีสีเขียว   ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง มีการใช้ทรัพยากร, เคมีภัณฑ์ และพลังงานมากมายในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี ซึ่งสวนทางกับการตะหนักรู้และนโยบายรณรงค์การทำธุรกิจ รวมถึงการหันมาใส่ใจการอุปโภคบริโภคแบบยั้งยืน ที่จะต้องลดการใช้พลังงานต่างๆ ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยลง ในปี 2024 นี้เราน่าจะได้เห็นเทรนด์ใหม่ๆ ของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ที่จะเน้นไปนวัตกรรมและความยั่งยืนมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป อาทิ การผลิตวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ, การพัฒนาพอลิเมอร์ชนิดใหม่ที่มีลักษณะสิ่งแวดล้อมสูง หรือการผลิตวัสดุที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้มากขึ้น, การผลิตสารเคมีที่สามารถตอบสนองต่อเงื่อนไขแวดล้อมและสังคมได้ รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการผลิตที่ใช้พลังงานจากแหล่งทดแทนเช่น พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลม หรือการลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้นและทั้งหมดนี้ที่เราได้กล่าวมา เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม…

คุณสมบัติของ Butyl Cellosolve

การใช้งาน Butyl Cellosolve ในอุตสาหกรรมสีและการพิมพ์

การใช้งาน Butyl Cellosolve ในอุตสาหกรรมสีและการพิมพ์ คุณสมบัติของ Butyl Cellosolve ในกระบวนการล้างสีหรือหมึกพิมพ์ การใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในกระบวนการการผลิตสีและการพิมพ์เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากและ Butyl Cellosolve เป็นอีกตัวช่วยที่สำคัญที่ใช้ในอุตสาหกรรมเหล่านี้ เช่นเดียวกับสาร Ethylene Glycol และ Monobutyl Ether เนื่องจากมีบทบาทที่สำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง คือช่วยให้สามารถสร้างสีที่มีความติดทนและสวยงามได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติที่ทำให้ Butyl Cellosolve มากกว่า70% ของการผลิตสีใช้ บิวทิล เซลโลโซลฟ์ เป็นตัวทำละลายและเคลือบผิว C₄H₉OC₂H₄OH และมีคุณสมบัติทางเคมีที่ทำให้มีประโยชน์ในหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี้มีการใช้ บิวทิล…

Polybutene กับอุตสาหกรรมผลิตกาวและยาง

Polybutene กับอุตสาหกรรมผลิตกาวและยาง

Polybutene กับอุตสาหกรรมผลิตกาวและยาง คุณสมบัติของ Polybutene ที่ทำให้นิยมใช้ในอุตสาหกรรมผลิตกาวและยาง Polybutene เป็นโพลีโอเลฟินเทอร์โมพลาสติกที่มีคุณสมบัติเชิงกลอยู่ระหว่างโพลีเอทิลีน (PE) และโพลีโพรพีลีน (PP) ที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นและทนทาน จึงเหมาะสำหรับในอุตสาหกรรมการผลิตกาว, ท่อ, ยางและฟิล์มบรรจุภัณฑ์อาหาร เพราะโพลีบิวทีนเป็นโพลีเมอร์ของเหลว โปร่งใสและไม่มีสี สามารถต้านทานความร้อน รังสี UV และตัวทำละลายต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความแตกต่างกันในแง่ของน้ำหนักโมเลกุลและความหนืด โดยสารประกอบชนิดนี้สามารถผลิตได้ในระดับความหนืดต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะกระบวนการเฉพาะและปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอไรเซชัน จึงทำให้เป็นสารเคมีที่มีความอเนกประสงค์สูง โครงสร้างทางเคมีของ Polybutene โพลีบิวทีน (เรียกอีกอย่างว่า Polybutylene) เป็นเทอร์โมพลาสติกโพลีโอเลฟินที่ได้มาจากบิวทีนซึ่งเป็นกลุ่มของไอโซเมอร์ไฮโดรคาร์บอน เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา Ziegler-Natta…

Methyl Ethyl Ketone, Xylene, Triethylene Glycol สารเคมีสำคัญในอุตสาหกรรมพลาสติก

Methyl Ethyl Ketone, Xylene, Triethylene Glycol สารเคมีสำคัญในอุตสาหกรรมพลาสติก

Methyl Ethyl Ketone, Xylene, Triethylene Glycol สารเคมีสำคัญในอุตสาหกรรมพลาสติก คุณสมบัติของ Methyl Ethyl Ketone, Xylene, Triethylene Glycol ในกระบวนการผลิตพลาสติก Methyl Ethyl Ketone, Xylene และ Triethylene Glycol คือเคมีภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกที่มีความสำคัญในชีวิตของเรา ปฏิเสธไม่ได้ว่าการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์เราทุกวันนี้ มีความเกี่ยวข้องกับพลาสติกมากมาย เช่น ส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน, ชิ้นส่วนรถยนต์หรือเครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น…

Silicone Oil ยานยนต์

Silicone Oil มีความสำคัญอย่างไรกับอุตสาหกรรมยานยนต์

Silicone Oil มีความสำคัญอย่างไรกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ทำไม? แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์จึงมีความต้องการใช้ Silicone Oil มากขึ้น Silicone Oil ที่ใช้กันในปัจจุบัน สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ น้ำมันซิลิโคนเมทิลและน้ำมันซิลิโคนดัดแปลง แต่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นเป็นน้ำมันซิลิโคนเมทิล หรือที่เรียกว่าน้ำมันซิลิโคนธรรมดา เพราะมีความเสถียรทางเคมีที่ดี เป็นฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ใช้เป็นสารหล่อลื่นและฉนวนไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี จึงนิยมนำมาใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันถ่ายเทความร้อน ของเหลวไฮดรอลิกและน้ำมันเทอร์มิกฟลูอิด นอกจากนั้นยังใช้เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ชื้นในหม้อแปลงที่เรียกว่า Dashpot และการใช้งานในเครื่องทำความร้อนที่เต็มไปด้วยน้ำมันของโมดูล Zvezda ของสถานีอวกาศนานาชาติ อีกด้วย ความต้องการ Silicone Oil…

Triethylene glycol

Triethylene glycol สำคัญอย่างไรกับอุตสาหกรรมพลาสติก

Triethylene glycol สำคัญอย่างไรกับอุตสาหกรรมพลาสติก คุณสมบัติของ Triethylene glycol สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก Triethylene glycol (ไตรเอทิลีนไกลคอล) หรือ TEG เป็นสารเคมีอีกชนิดหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ, อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในอากาศ, อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล, อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมการพิมพ์หรือการย้อมสีสิ่งทอ และอุตสาหกรรมสำคัญที่เราจะมาพูดถึงกันในบทความนี้ก็คือ อุตสาหกรรมพลาสติก ไตรเอทิลีนไกลคอล (Triethylene glycol) หรือที่รู้จักในชื่อ TEG, ไตรกลีคอล และไตรเจน เป็นของเหลวไม่ระเหย ไม่มีสี หนืด ไม่มีกลิ่น…

ประโยชน์และการใช้งานของ Methyl Ethyl Ketone

ประโยชน์และการใช้งานของ Methyl Ethyl Ketone

ประโยชน์และการใช้งานของ Methyl Ethyl Ketone Methyl Ethyl Ketone นิยมใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด Methyl Ethyl Ketone (เมทิลเอทิลคีโตน) หรือเรียกแบบย่อได้ว่า MEK และมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Butanone (บิวทาโนน) หรือ 2-Butanone เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นของเหลวไม่มีสี ไวไฟ ระเหยง่าย มีกลิ่นฉุนและหวาน เป็นคีโตนคือมีกลุ่มคาร์บอนิลอยู่ในโครงสร้างของโมเลกุล MEK สามารถละลายได้ในแอลกอฮอล์, น้ำและตัวทำละลายอินทรีย์อื่นๆ จึงนิยมนำมาใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด Methyl Ethyl Ketone (เมทิลเอทิลคีโตน)…