คุณสมบัติของ Butyl Cellosolve

การใช้งาน Butyl Cellosolve ในอุตสาหกรรมสีและการพิมพ์

การใช้งาน Butyl Cellosolve ในอุตสาหกรรมสีและการพิมพ์

คุณสมบัติของ Butyl Cellosolve ในกระบวนการล้างสีหรือหมึกพิมพ์

การใช้งาน Butyl Cellosolve

การใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในกระบวนการการผลิตสีและการพิมพ์เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากและ Butyl Cellosolve เป็นอีกตัวช่วยที่สำคัญที่ใช้ในอุตสาหกรรมเหล่านี้ เช่นเดียวกับสาร Ethylene Glycol และ Monobutyl Ether เนื่องจากมีบทบาทที่สำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง คือช่วยให้สามารถสร้างสีที่มีความติดทนและสวยงามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ทำให้ Butyl Cellosolve

มากกว่า70% ของการผลิตสีใช้ บิวทิล เซลโลโซลฟ์ เป็นตัวทำละลายและเคลือบผิว C₄H₉OC₂H₄OH และมีคุณสมบัติทางเคมีที่ทำให้มีประโยชน์ในหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี้มีการใช้ บิวทิล เซลโลโซลฟ์ ในชื่ออื่นๆ เช่น Butyl Glycol Ether, Butyl Oxitol, หรือ BCS อีกด้วย นอกจากนั้นยังใช้เป็นตัวทำละลายหลักในหมึกพิมพ์ของซิลค์สกรีนที่ใช้ตัวทำละลาย, สีรองพื้นและสีย้อมสิ่งทอต่าง และยังเป็นสารเชื่อมต่อสำหรับเรซินและสีย้อมในหมึกพิมพ์แบบน้ำได้อีกด้วย

นี่คือคุณสมบัติที่ทำให้ Butyl Cellosolve ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมสีและการพิมพ์

 • สารละลายที่หลากหลาย : บิวทิล เซลโลโซลฟ์ เป็นสารละลายที่สามารถละลายกับสารต่างๆ ได้ดี ทำให้มีความหลากหลายในการใช้งาน
 • ความลื่นและความคงทน : บิวทิล เซลโลโซลฟ์มีความลื่นที่ดีและทนทานต่อตัวประกอบอื่นๆ ที่มีอยู่ในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ ทำให้สามารถผสมและใช้งานได้สะดวก
 • ไม่มีกลิ่น : บิวทิล เซลโลโซลฟ์ไม่มีกลิ่น ทำให้เหมาะสำหรับการผลิตสารที่ต้องการความบริสุทธิ์และมีกลิ่นน้อย
 • การล้างทำความสะอาดได้มีประสิทธิภาพ : Butyl Cellosolve มีความสามารถในการล้างทำความสะอาดที่ดี ทำให้เหมาะสำหรับการใช้ในสารทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีและการพิมพ์
 • ความปลอดภัยในการใช้งาน : บิวทิล เซลโลโซลฟ์ เป็นสารเคมีที่มีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูง ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความระมัดระวังในการใช้สารเคมี เช่น อุตสาหกรรมการพิมพ์ต่างๆ
 • มีประสิทธิภาพในการผสม : เพราะ Butyl Cellosolve มีความสามารถในการผสมกับสารอื่นๆ ได้ดี ทำให้เหมาะสำหรับการใช้ในกระบวนการผลิตที่ต้องการการผสมสารหลายประการ เช่น อุตสาหกรรมสีและการพิมพ์

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

การใช้ Butyl Cellosolve ในกระบวนการผลิตสีและการพิมพ์

 1. ใช้ในการผสมสี : บิวทิล เซลโลโซลฟ์ เป็นสารละลายที่ได้รับการยอมรับในการผสมสี ที่ช่วยให้คุณสามารถผสมสีได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามมาตรฐาน เพราะมีความผันผวนต่ำ จึงทำให้เกิดการไหลที่ดีขึ้นและแห้งช้าลง ทำให้สามารถผสมสีและส่วนผสมอื่นๆ ได้ดี โดยที่ไม่เป็นพิษต่อสุขภาพ
 2. ใช้ในการทำความสะอาดพื้นผิว : Butyl Cellosolve มีความสามารถในการทำความสะอาดพื้นผิวที่จะถูกพิมพ์ เพราะมีคุณสมบัติการขจัดคราบไขมันที่ดีเยี่ยม ช่วยขจัดสิ่งสกปรกและสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ออกจากพื้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นสารทำความสะอาดที่ทรงพลังในอุตสาหกรรมสีและการพิมพ์ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าพื้นผิวได้รับการทำความสะอาดอย่างทั่วถึงก่อนกระบวนการพ่นสีหรือการพิมพ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์และมีคุณภาพสูง
 3. ใช้เป็นตัวทำละลายอเนกประสงค์ : Butyl Cellosolve ขึ้นชื่อในด้านความสามารถในการละลายหมึกและสารที่ใช้ในกระบวนการพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเนื่องจากความเข้ากันได้กับสารหลายชนิด บิวทิล เซลโลโซลฟ์ จึงเป็นตัวทำละลายอเนกประสงค์ สามารถผสมกับส่วนประกอบอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย เพื่อทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการกำหนดสูตรภายในอุตสาหกรรมสีและการพิมพ์
 4. ใช้เป็นส่วนประกอบด้วยหมึกเฟล็กโซกราฟี กราเวียร์ และหมึกพิมพ์สกรีน : Butyl Cellosolve ยังมีการใช้งานในอุตสาหกรรมการพิมพ์ที่เป็นส่วนประกอบด้วยหมึกเฟล็กโซกราฟี กราเวียร์ และหมึกพิมพ์สกรีน เนื่องจากมีอัตราการระเหยที่ช้าซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับหมึกพิมพ์ชนิดพิเศษเหล่านี้ อีกทั้งยังพบได้ในปากกาลูกลื่น และในสีย้อมที่ใช้ในการขัดเฟอร์นิเจอร์และคราบไม้ และสีย้อมที่ใช้พิมพ์และระบายสีสิ่งทออีกด้วย

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เมื่อมีการใช้ Butyl Cellosolve นอกจากคุณสมบัติที่มีประโยชน์ทางเคมีแล้ว การใช้งานในปริมาณที่ถูกต้องและการรักษาความปลอดภัยในการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงด้วย ในอุตสาหกรรมสีและการพิมพ์นั้นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและแนวทางการใช้งานที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานต่างๆ ภายในอุตสาหกรรม ดังนี้

คำแนะนำสำหรับการใช้งาน Butyl Cellosolve

 • การใส่อุปกรณ์ป้องกัน : เช่น ใส่หน้ากากป้องกันไอระเหยที่มีตัวกรองที่เหมาะสมตามมาตรฐานการป้องกันจากสารเคมี และสวมแว่นตาป้องกันเพื่อป้องกันการสัมผัสตรงกับตา
 • การใส่เสื้อคลุมและถุงมือ : เพื่อป้องกันการสัมผัสผิวหนังและถุงมือที่ทนทานต่อสารเคมีเพื่อป้องกันการสัมผัสสารบิวทิล เซลโลโซลฟ์
 • การทำความสะอาดและการระบายอากาศ : ในกรณีที่ใช้ บิวทิล เซลโลโซลฟ์ ควรให้มีการระบายอากาศอย่างเหมาะสม เพื่อลดความเข้มข้นของไอระเหย
 • เก็บ Butyl Cellosolve อย่างถูกต้อง : คือเก็บในที่ที่มีการระบายอากาศดี, และห่างจากแหล่งความร้อน, แสงแดดและสารที่มีความร้อน
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด : ให้อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิตทุกครั้งก่อนการใช้งาน และห้ามผสมบิวทิล เซลโลโซลฟ์กับสารเคมีอื่นนอกเหนือจากคำแนะนำ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการใช้ Butyl Cellosolve

Butyl Cellosolve เป็นตัวช่วยที่สำคัญในอุตสาหกรรมสีและการพิมพ์, ทำหน้าที่สำคัญในการผสมสี, ทำความสะอาด, และล้างอุปกรณ์พิมพ์. ด้วยคุณสมบัติที่ทันสมัยและความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการที่ถูกต้องจะช่วยให้การใช้บิวทิล เซลโลโซลฟ์ ได้ปลอดภัยและลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการใช้สารเคมีนี้ในสถานที่ทำงานหรือการผลิต

หากคุณสนใจที่จะสั่งซื้อ Butyl Cellosolve ไปใช้กับบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมของคุณ บริษัท พี.ไว จำกัด เราเป็นบริษัทผู้นำเข้าเคมีภัณฑ์มากมาย ที่ตอบโจทย์ทุกอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลาย ทั้ง อุตสาหกรรมสี, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เหล็ก, ยาง, น้ำมันอุตสาหกรรม, สิ่งทอ, การพิมพ์, อาหาร, เครื่องดื่มและเครื่องสำอาง โดยเคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่เรานำเข้านั้น มีมาตรฐานจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

คลิกดูรายละเอียดสินค้า Butyl Cellosolve

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://pwai.co.th/
ออฟฟิศ: 02-938-0515-6 / 02-513-8398 / 02-513-2639 / 02-512-2111
อีเมล: sales@pwai.co.th
Line@: @pwaishop

Leave a Reply

Your email address will not be published.