ประโยชน์และการใช้งานของ Methyl Ethyl Ketone

ประโยชน์และการใช้งานของ Methyl Ethyl Ketone

ประโยชน์และการใช้งานของ Methyl Ethyl Ketone

Methyl Ethyl Ketone นิยมใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด

ประโยชน์และการใช้งานของ Methyl Ethyl Ketone

Methyl Ethyl Ketone (เมทิลเอทิลคีโตน) หรือเรียกแบบย่อได้ว่า MEK และมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Butanone (บิวทาโนน) หรือ 2-Butanone เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นของเหลวไม่มีสี ไวไฟ ระเหยง่าย มีกลิ่นฉุนและหวาน เป็นคีโตนคือมีกลุ่มคาร์บอนิลอยู่ในโครงสร้างของโมเลกุล MEK สามารถละลายได้ในแอลกอฮอล์, น้ำและตัวทำละลายอินทรีย์อื่นๆ จึงนิยมนำมาใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด

Methyl Ethyl Ketone (เมทิลเอทิลคีโตน) คืออะไร?

เมทิลเอทิลคีโตน มีสูตรทางเคมีคือ C4H8O หรือ CH3CH3COCH2CH3 มีจุดเดือด 175.4°F (79.64°C) มวลโมลาร์ 72.11 กรัม/โมล และความหนาแน่นโมเลกุล 0.8049 กรัม/มิลลิลิตร เป็นคีโตนเหลวไม่มีสี และมีกลิ่นฉุนคล้ายอะซิโตน ในความเป็นจริง MEK และอะซิโตนมีสารประกอบทางเคมีที่คล้ายคลึงกัน แต่เมทิลเอทิลคีโตนได้รับความนิยมมากกว่า เนื่องจากมีจุดเดือดที่อุณหภูมิสูงกว่าและมีอัตราการระเหยช้ากว่า

Methyl Ethyl Ketone เป็นสารเคมีที่ถูกสร้างขึ้นจากมนุษย์แต่ก็มีอยู่ในธรรมชาติด้วยเช่นกัน เช่น ต้นไม้, ผักและผลไม้บางชนิดแต่ก็มีในปริมาณที่น้อยมาก ดังนั้นที่นำมาใช้กันในอุตสาหกรรมต่างๆ จึงเป็น MEK ที่มาจากการสังเคราะห์ขึ้นใหม่เป็นส่วนใหญ่ และนำไปใช้เป็นตัวทำละลาย ซึ่งมักพบในการผสมกับ Acetone (อะซิโตน), Ethyl Acetate (เอทิลอะซิเตต), N-Hexane (เอ็น-เฮกเซน) หรือแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมการเคลือบพื้นผิวต่างๆ เช่น สี พลาสติก กาว และหมึกพิมพ์ นอกจากนั้นก็ยังมีใช้งานอื่นๆ ได้แก่ การผลิตเรซินสังเคราะห์, ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาหนัง, ยาง, ขี้ผึ้ง, พาราฟิน, แลคเกอร์และสารเคลือบหลุมร่องฟัน เป็นต้น
 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Methyl Ethyl Ketone นำไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้างในอุตสาหกรรมต่างๆ

  1. ใช้เป็นสารทำความสะอาดในกระบวนการอุตสาหกรรม : MEK เป็นสารทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากมีฤทธิ์กัดกร่อนตามธรรมชาติ จึงมีคุณสมบัติช่วยละลายและกำจัดสารต่างๆ เช่น น้ำมัน, จาระบี, แว็กซ์, กาว, สี, สิ่งสกปรก, ไขมันบนพื้นผิวโลหะหรือชั้นเคลือบเก่าที่เริ่มสึกกร่อนได้ จึงนิยมนำมาใช้ทำความสะอาดเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือในอุตสาหกรรมต่างๆ แท่นพิมพ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงยานยนต์และเครื่องบินอวกาศ ก่อนทาสีหรือเคลือบผิว บางครั้งใช้เป็นขั้นตอนในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ นั่นเอง
  2. ใช้ในการผลิตกาว : Methyl Ethyl Ketone ถูกนำมาใช้เป็นตัวทำละลายในการผลิตกาวและสารผนึกที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง, ยานยนต์และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อช่วยปรับปรุงการยึดเกาะและเพิ่มความแข็งแรงการยึดเกาะของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
  3. ใช้ในการผลิตพลาสติกปิโตรเคมี PVC หรืออะคริลิก : อย่างที่ทราบกันดีว่าพลาสติก PVC เป็นวัสดุที่ทนทานต่อความร้อน ความชื้นและสารเคมีที่เป็นกรดด่างได้ดี จึงนิยมนำ PVC มาใช้ผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช้มากมายและหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น เป็นอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้าง, ยานยนต์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และกระบวนการสร้างพลาสติก PVC ที่สำคัญก็คือ Methyl Ethyl Ketone ที่ทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายเพื่อช่วยละลายพีวีซีเรซินโพลีเมอร์และสารเติมแต่งอื่นๆ นอกจากนั้นยังใช้เป็นสารเชื่อมพลาสติกที่มีประสิทธิภาพ สามารถละลายพลาสติกได้หลายชนิด อีกด้วย
  4. ใช้ในการผลิตสี หมึกและสารเคลือบ : หากคุณเคยได้กลิ่นปากกามาร์กเกอร์ แสดงว่าคุณเคยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี Methyl Ethyl Ketone ด้วยคุณสมบัติการระเหยช้าจึงถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมที่มีประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ เช่น ปากกามาร์กเกอร์ อีกทั้งยังใช้เป็นตัวทำละลายในการผลิตสีต่างๆ สีย้อม และสารเคลือบสำหรับการใช้งานด้านยานยนต์, การเดินเรือและอุตสาหกรรมต่างๆ เพราะมีคุณสมบัติที่นอกจากจะช่วยละลายเรซินและเม็ดสีแล้ว เมทิลเอทิลคีโตนยังช่วยปรับปรุงคุณสมบัติความหนืดและการไหลของผลิตภัณฑ์สี, สีย้อม และสารเคลือบได้ด้วย
  5. ใช้เป็นสารบ่มในการผลิตสารเคลือบ กาวและยาแนว : เมทิลเอทิลคีโตน หรือ MEK สามารถใช้เป็นสารบ่มในการผลิตสารเคลือบ, กาวและยาแนว ช่วยในการเชื่อมโยงโมเลกุลและเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

Methyl Ethyl Ketone อันตรายกับมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมหรือไม่?

แม้ว่าเมทิลเอทิลคีโตนจะมีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมมากมาย แต่ก็เป็นสารอันตรายที่อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ หากคุณได้รับเข้าไปจากการสูดดม, กลืนกินหรือสัมผัสกับอวัยวะอย่างดวงตาหรือผิวหนัง เช่น ทำให้แน่นหน้าอก, คลื่นไส้อาเจียน หรือหากกลืนกินเข้าไปอาจทำให้เกิดอาการอักเสบในปากและท้องเสีย หาก Methyl Ethyl Ketone เข้าไปในทางเดินหายใจขณะกลืน ก็อาจทำให้ปอดเสียหายได้ หรือการสัมผัสกับเมทิลเอทิลคีโตนทางผิวหนัง อาจทำให้เกิดการระคายเคือง มีรอยแดงแห้งและบวม และหากสัมผัสกับดวงตาก็อาจทำให้ระคายเคืองหรือหากสัมผัสเป็นเวลานาน อาจร้ายแรงจนทำให้ตาบอดได้ ทั้งนี้ความรุนแรงของผลกระทบจะขึ้นอยู่กับปริมาณและระยะเวลาในการสัมผัสกับสารเคมีชนิดนี้ด้วย

นอกจากนั้น MEK หรือเมทิลเอทิลคีโตนยังมาจากปิโตรเลียม จึงไม่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ อีกทั้งยังมีส่วนก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอน เพราะถูกปล่อยมาพร้อมกับท่อไอเสียรถยนต์ ควันบุหรี่ รวมถึงการปนเปื้อนมากับผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เช่น สี, หมึก, สารป้องกันการแข็งตัว, เครื่องสำอาง, น้ำหอม และผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ อย่าง เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ ทำให้สาร Methyl Ethyl Ketone ไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากเท่าไหร่ แต่ก็อยู่ในประเภทที่ไม่ได้เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ ตามที่ EPA ได้ระบุไว้

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ข้อควรระวังในการใช้ Methyl Ethyl Ketone (MEK)

  • ควรเก็บสารเคมีชนิดนี้ในพื้นที่ที่เหมาะสมในที่เย็นและแห้ง สามารถระบายอากาศได้ดี
  • ไม่เก็บสารเคมีชนิดนี้ในที่ที่มีการเกิดประกายไฟ
  • ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสกับสารเมทิลเอทิลคีโตน ควรสวมชุด PPEและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือทนสารเคมี แว่นตากันสารเคมี และอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าเมื่อต้องสัมผัสกับ MEK
  • หากสัมผัสกับ Methyl Ethyl Ketone บนผิวหนัง ให้ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก แล้วล้างสารเคมีออกด้วยน้ำอุ่นและสบู่เป็นเวลาอย่างน้อย 10 ถึง 15 นาที แล้วไปพบแพทย์
  • หากสูดดมหรือกลืนสารเคมมีชนิดนี้เข้าไป ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

 
อย่างที่ทราบกันดีว่า สารเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เราใช้อุปโภคและบริโภคกันในทุกวันนี้มีทั้งคุณประโยชน์มากมายสำหรับมนุษย์ แต่ก็สามารถสร้างผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้หากใช้ไม่ถูกวิธี และสารเมทิลเอทิลคีโตน (MEK) ก็เช่นกัน ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งของมากมาย เพื่ออำนวยความสะดวกสบายและการใช้งานให้แก่มนุษย์ได้เป็นอย่างดี แต่หากใช้ผิดวิธีก็สามารถส่งผลกระทบให้กับเราได้เช่นกัน

หากคุณกำลังมองหา Methyl Ethyl Ketone หรือสารเคมีชนิดอื่นๆ มาใช้ในอุตสาหกรรมของคุณบริษัท พี.ไว จำกัด เรา คือบริษัทผู้นำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมสี, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เหล็ก, ยาง, น้ำมันอุตสาหกรรม, สิ่งทอ, การพิมพ์, อาหาร, เครื่องดื่มและเครื่องสำอาง ฯลฯ โดยเคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่เรานำเข้านั้น มีมาตรฐานจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 

คลิกดูรายละเอียดสินค้า
https://pwai.co.th/product/mek/

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท พี.ไว จำกัด
https://pwai.co.th/
ออฟฟิศ: 02-938-0515-6 / 02-513-8398 / 02-513-2639 / 02-512-2111
อีเมล: sales@pwai.co.th
Line@: @pwaishop

Leave a Reply

Your email address will not be published.