Polybutene กับอุตสาหกรรมผลิตกาวและยาง

Polybutene กับอุตสาหกรรมผลิตกาวและยาง

Polybutene กับอุตสาหกรรมผลิตกาวและยาง

คุณสมบัติของ Polybutene ที่ทำให้นิยมใช้ในอุตสาหกรรมผลิตกาวและยาง

Polybutene กับอุตสาหกรรมผลิตกาวและยาง

Polybutene เป็นโพลีโอเลฟินเทอร์โมพลาสติกที่มีคุณสมบัติเชิงกลอยู่ระหว่างโพลีเอทิลีน (PE) และโพลีโพรพีลีน (PP) ที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นและทนทาน จึงเหมาะสำหรับในอุตสาหกรรมการผลิตกาว, ท่อ, ยางและฟิล์มบรรจุภัณฑ์อาหาร เพราะโพลีบิวทีนเป็นโพลีเมอร์ของเหลว โปร่งใสและไม่มีสี สามารถต้านทานความร้อน รังสี UV และตัวทำละลายต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความแตกต่างกันในแง่ของน้ำหนักโมเลกุลและความหนืด โดยสารประกอบชนิดนี้สามารถผลิตได้ในระดับความหนืดต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะกระบวนการเฉพาะและปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอไรเซชัน จึงทำให้เป็นสารเคมีที่มีความอเนกประสงค์สูง

โครงสร้างทางเคมีของ Polybutene

โพลีบิวทีน (เรียกอีกอย่างว่า Polybutylene) เป็นเทอร์โมพลาสติกโพลีโอเลฟินที่ได้มาจากบิวทีนซึ่งเป็นกลุ่มของไอโซเมอร์ไฮโดรคาร์บอน เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา Ziegler-Natta เฉพาะเจาะจงใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำโพลีเมอไรเซชันของโพลีเมอร์ ที่เมื่อเย็นตัวลงจะกลายเป็นวัสดุที่อ่อนนุ่มและยืดหยุ่นมาก อีกทั้งยังสามารถหดตัวได้มากขึ้นหากเย็นลงหรือได้รับแรงกดดันมากขึ้น ความหนาแน่นและความแข็งของโพลีบิวทีนจะเพิ่มขึ้นในช่วงที่เรียกว่าเฟสหกเหลี่ยม เมื่อผ่านกระบวนการเทอร์โมพลาสติก เช่น การฉีดขึ้นรูปหรือการอัดขึ้นรูป จะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่สูงกว่า 190⁰C

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสมบัติที่เป็นข้อดีของ Polybutene มีอะไรบ้าง?

 • ทนต่อสารเคมี : มีความทนทานต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยม ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีและตัวทำละลายที่รุนแรง
 • ความผันผวนต่ำ : โพลีบิวทีนมีความผันผวนต่ำ ซึ่งเป็นที่ต้องการในการใช้งานสำหรับการหล่อลื่น
 • ดัชนีความหนืดสูง : มีดัชนีความหนืดสูง ทำให้มั่นใจในคุณสมบัติการหล่อลื่นที่ดีในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง
 • ความคงตัวทางความร้อน : โพลีบิวทีนคงคุณสมบัติไว้ที่อุณหภูมิสูง ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง
 • ฉนวนไฟฟ้า : เป็นฉนวนไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ทำให้มีประโยชน์ในการใช้งานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การเลือกใช้ Polybutene นั้นขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการใช้งานเฉพาะ รวมถึงความทนทานต่อสารเคมี การหล่อลื่นและความเป็นฉนวนไฟฟ้า ทางเลือกอื่นอาจรวมถึงน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ สารยึดเกาะ หรือพลาสติกไซเซอร์อื่นๆ ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่ต้องการและการพิจารณาต้นทุน โพลิบิวทีนเป็นที่ต้องการและนิยมใช้มากเพื่อการผสมผสานระหว่างคุณสมบัติการต้านทานสารเคมี คุณสมบัติการหล่อลื่น และฉนวนไฟฟ้าเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่คุณสมบัติเหล่านี้มีความสำคัญ เช่น สารหล่อลื่นในยานยนต์และฉนวนไฟฟ้า เป็นต้น

Polybutene มีประโยชน์และหน้าที่อะไรบ้างในอุตสาหกรรมผลิตกาวและยาง

 1. การใช้โพลีบิวทีนอุตสาหกรรมผลิตกาว : อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่า โพลีบิวทีน นั้นมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องการยึดติดและหนืดเหนียว ไม่ซับน้ำ จึงเหมาะสำหรับการนำไปใช้ผลิตกาวสำหรับกันน้ำได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น ยังสามารถนำมาผลิตกาวชนิดต่างๆ สำหรับการใช้งานที่หลากหลายได้ สามารถติดกับวัสดุต่างๆ ทั้งในงานก่อสร้าง ยานยนต์ และงานอุตสาหกรรม อาทิ เทปพันสายไฟ, กาว Hot Melt, ใช้ผลิตกาวดักหนู, แมลงสาปและเจลไล่นก รวมถึงการนำไปผสมเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในฟิล์มชนิดต่างๆ เช่น เทปกาวติดบรรจุภัณฑ์ อีกด้วยPolybutene มีหน้าที่ต่างๆ สำหรับการผลิตกาวทั่วไป ดังนี้
  • ใช้เป็นทินเนอร์ในการผลิตกาวร้อนหลายชนิด เพื่อลดการใช้ตัวทำละลายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
  • ใช้เพิ่มคุณสมบัติของกาวให้มีความยืดหยุ่น ความแข็งแรงในการยึดเกาะ และความแข็งแรงของการลอก
  • ใช้ปรับปรุงคุณภาพความหนืดเหนียวของกาว ช่วยให้สามารถยึดเกาะได้ดีขึ้น

  การผลิตกาวร้อน ส่วนใหญ่จะใช้เทอร์โมพลาสติกโพลีเมอร์ที่อุณหภูมิห้องจะแข็ง เมื่อได้รับความร้อนเหนือจุดอ่อนตัวก็จะถูกกระตุ้นและกลายเป็นของเหลว จากนั้นจึงนำไปใช้ได้ หลังจากทาแล้วจะแข็งตัวและมีความสมบูรณ์ของโครงสร้างของ Polybutene จะเข้ากันได้ดีกับเอทิลีนไวนิลอะซิเตต (EVA), สไตรีน บิวทาไดอีน สไตรีน (SBS), สไตรีน ไอโซพรีนสไตรีน (SIS), โพลีเอทิลีน (PE)

  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 2. การใช้โพลีบิวทีนอุตสาหกรรมผลิตยาง : สารเคมีชนิดนี้เป็นสารเติมแต่งที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการผลิตยางเนื่องจากมีน้ำหนักของโมเลกุลที่สูงจึงไม่มีแนวโน้มที่จะแตกร้าวเมื่อต้องเจอกับอุณหภูมิหรือแรงอัดที่สูง ดังนั้นในการผลิตยางต่างๆ จึงนิยมนำ Polybutene มาเป็นสารเติมแต่งเพื่อให้วัตถุดิบมีความยืดหยุ่นและยึดเกาะได้ในระดับสูง แม้ว่าจะใช้โพลีบิวทีนในปริมาณเล็กน้อยก็ตาม โดยทำหน้าที่เสมือนกาว (พลาสติไซเซอร์) สำหรับยางวัลคาไนซ์ที่มีทั้งยางธรรมชาติ (Natural Rubber) และยางสังเคราะห์ (Rubber Compound) ที่เป็นยางผสมสารเคมีต่างๆ เพิ่มเติมสำหรับผลิตเป็นชิ้นส่วนยางหลายชนิด เพื่อนำไปขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางต่างๆ เช่น ยางล้อรถยนต์, ถุงมือยาง, ท่อยางหรือยางรัดถุงแกง เป็นต้น

  โดยประโยชน์หลักประการหนึ่งของการใช้ยางสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ คือคุณสมบัติในการทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศที่ยอดเยี่ยม ยางสังเคราะห์ทนทานต่อตัวทำละลาย น้ำมัน ออกซิเจน และสารเคมีอื่นๆ มันมีอายุมากขึ้น นอกจากนี้ เมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิที่หลากหลาย ยางสังเคราะห์ที่มีโพลีบิวทีนนั้นจะไม่สูญเสียความยืดหยุ่น

  ในอุตสาหกรรมยางรถยนต์และยาง Polybutene ถูกใช้เป็นตัวช่วยในการแปรรูปและพลาสติไซเซอร์ เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการแปรรูปของสารประกอบยาง อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงการกระจายตัวของสารตัวเติมและสารเติมแต่ง และมีส่วนช่วยในประสิทธิภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ยางรถยนต์และซีล ได้ด้วย อีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโพลีบิวทีนยังทนต่อการกัดกร่อน ความร้อน และสารเคมีที่ดี จึงนิยมนำไปทำวัสดุสำหรับการทำระบบท่อยางของระบบปรับอากาศ หรือสำหรับการผลิตระบบท่อน้ำร้อนและน้ำเย็นที่มีแรงดันสูง นอกจากนั้นโพลีบิวทีนจะช่วยเพิ่มความต้านทานแรงดึง การยืดตัวและคุณสมบัติการดัดงอที่อุณหภูมิต่ำได้อีกด้วย

  Polybutene ยังใช้ในการผสมอีลาสโตเมอร์ระหว่างโพลีโพรพีลีน, เอทิลีน-โพรพิลีน สารปรับสภาพโพลีบิวทีนจะทำให้สารประกอบที่ยืดหยุ่นพร้อมรับแรงกระแทกที่ดีและสามารถแปรรูปได้ ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการผลิตส่วนประกอบยานยนต์ที่มีความยืดหยุ่น ทดแทนพีวีซีพลาสติกในของเล่น สินค้ากีฬา และเครื่องมือบางชนิดได้อีกด้วย

ทั้งหมดนี้คือความสำคัญของโพลีบิวทีนต่ออุตสาหกรรมผลิตกาวและยาง เพื่อนำไปใช้ในการผลิตสิ่งของต่างๆ ในหลายหลายอุตสาหกรรมดังที่เราได้กล่าวไปแล้ว หากคุณกำลังมองหาสารเคมีชนิดนนี้ เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมของคุณ บริษัท พี.ไว จำกัด คือบริษัทผู้นำเข้าเคมีภัณฑ์มากมาย รวมถึง Polybutene ที่มีมาตรฐานจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าทุกราย และการใช้งานที่ตอบโจทย์ทุกอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลาย  อาทิ อุตสาหกรรมสี, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เหล็ก, ยาง, น้ำมันอุตสาหกรรม, สิ่งทอ, การพิมพ์, อาหาร, เครื่องดื่มและ เครื่องสำอาง เป็นต้น

คลิกดูรายละเอียดสินค้า

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท พี.ไว จำกัด
https://pwai.co.th/
ออฟฟิศ: 02-938-0515-6 / 02-513-8398 / 02-513-2639 / 02-512-2111
อีเมล: sales@pwai.co.th
Line@: @pwaishop

Leave a Reply

Your email address will not be published.