Amine ในอุตสาหกรรมต่างๆ

ประโยชน์ของ Amine ในอุตสาหกรรมต่างๆ

ประโยชน์ของ Amine ในอุตสาหกรรมต่างๆ

Amine คือโมเลกุลอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ผสมอยู่กับหลายสิ่งในชีวิตประจำวัน

Amine ในอุตสาหกรรมต่างๆ

Amine (เอมีน) เป็นโมเลกุลอินทรีย์ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสารประกอบของแอมโมเนีย มีลักษณะเฉพาะโดยอะตอมของไนโตรเจนที่จับกับกลุ่ม R ไฮโดรคาร์บอนอินทรีย์อย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม ซึ่งสามารถแบ่งเอมีนออกได้ทั้งหมด 3 ประเภท คือเอมีนปฐมภูมิ (NH2R), เอมีนทุติยภูมิ (NHR2) และเอมีนตติยภูมิ (NR3) กลิ่นคาวมีลักษณะเป็นแก๊ส มีคุณสมบัติสำคัญคือ มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง สามารถละลายในสารละลายที่เป็นน้ำได้

Amine ในอุตสาหกรรมต่างๆ

ขอบคุณภาพจาก www.grandviewresearch.com

ตลาด Amine ทั่วโลกมีมูลค่าราว 15.6 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2564 และคาดว่าจะขยายตัวในอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ที่ 4.8% ในช่วงปี 2565 ถึง 2573 ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการสารลดแรงตึงผิวที่เพิ่มขึ้น โดยความต้องการของเอมีนจากทั่วโลกนั้น มักมาจากการใช้งานด้านอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ใช้เป็นสารกำจัดศัตรูพืช, ยาฆ่าแมลง, สารลดแรงตึงผิว, การบำบัดน้ำบริสุทธ์, นำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลและการบำบัดก๊าซ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Amine (เอมีน) สามารถเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์และพืชบางชนิด โดยเอมีนเกิดขึ้นจากฮอร์โมนdopamine, epinephrine และ norepinephrine รวมถึงวิตามินและโปรตีนในร่างกายมนุษย์และสัตว์ใหญ่ ได้แก่ กรดอะมิโน ไตรเมทิลลามีน และอะนิลีน ในขณะเดียวกัน สารประกอบแอมโมเนียอนินทรีย์ เช่น โมโนคลอรามีน (NClH2) ก็เรียกอีกอย่างว่าเอมีน เช่นกัน โดยสามารถทำหน้าที่เป็นได้ทั้งนิวคลีโอฟิลและเบส ซึ่งนิวคลีโอฟิลเป็นผู้ให้อิเล็กตรอนคู่ในขณะที่เบสเป็นตัวรับไฮโดรเจนไอออน ทำให้เกิดปฏิกิริยามากมายที่มีประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสิ่งของต่างๆ สำหรับอุปโภคบริโภค

Amine (เอมีน) นำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอะไรบ้าง?

  1. อุตสาหกรรมยา : นอกจากการนำเอมีนไปบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ก่อนนำไปผลิตยา รู้หรือไม่ว่า? มันถูกนำไปเป็นสารประกอบสำคัญมากถึง 42% ในอุตสาหกรรมยาเวชภัณฑ์ทั่วไปหลายชนิด โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสารประกอบของยาประเภทแก้ปวดและยาเกี่ยวกับจิตเวช เพราะเอมีนเป็นแหล่งสำคัญของกรดอะมิโนที่ควบคุมระดับวิตามินในร่างกายของมนุษย์ และยังเป็นหน่วยการสร้างของโปรตีนที่ใช้ในการซ่อมแซมกล้ามเนื้อ จึงมักเป็นส่วนประกอบยาบรรเทาอาการปวด เช่น มอร์ฟีนและเดเมอรอล รวมถึง Histamine (ฮีสตามีน) ที่ช่วยบรรเทาอาการแพ้เนื่องจากหวัดไข้, ละอองฟาง, คันตามผิวหนัง, แมลงสัตว์กัดต่อยAmine ก็เป็นสาร Serotonin (เซโรโทนิน) และ Dopamine (โดปามีน) หรือฮอร์โมนแห่งความสุขเช่นกัน ซึ่งสารเคมีในสมองเหล่านี้เป็นสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งที่ทำงานในสมอง มีหน้าที่ควบคุมอารมณ์ของมนุษย์ และสามารถควบคุมความรู้สึกหิวได้อีกด้วย นอกจากนั้น เอมีนก็ยังเป็นสารสื่อประสาทอื่นๆ อีกด้วย เช่น, Adrenaline (อะดรีนาลีน) ที่เป็นสารควบคุมการตอบสนองการสู้หรือหนีของคุณ, Thyroxine (ไทร็อกซีน) เป็นสารที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญ และ Melatonin (เมลาโทนิน) ที่ช่วยควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ ฉะนั้น Amine จึงเป็นสารประกอบที่ถูกนำมาใช้สำหรับยายาแก้ซึมเศร้า, ยากล่อมประสาทที่ทำให้สงบโดยไม่ทำให้หลับ อย่าง Chlorpromazine ใช้เพื่อคลายความกังวล ตื่นเต้น กระสับกระส่าย หรือแม้แต่ความผิดปกติทางจิตDEA หรือ Drug Enforcement Administration ซึ่งเป็นสำนักงานปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาภายใต้กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา ระบุว่าเอมีนเป็นสารที่ถูกควบคุม เพราะแอมเฟตามีน, เมทแอมเฟตามีน และเมทคาธิโนน ก็เป็นเอมีนชนิดหนึ่ง
  2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม : Amine ถือเป็นเป็นส่วนประกอบสำคัญในการเตรียมสีย้อมวัสดุในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยเอมีนเป็นสารตั้งต้นของสีย้อม Azo เป็นสีสังเคราะห์ที่สามารถใช้ย้อมได้สีได้ทั้งเส้นใยจากพืช สัตว์ และเส้นใยสังเคราะห์อย่างไนลอนและโพลีเอสเตอร์ มักจะให้สีโทนส้มและน้ำตาล เช่น สีน้ำตาล138, สีเหลืองพระอาทิตย์ตก FCF หรือสีส้มเมทิล
  3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล : Amine ยังนำไปเป็นสารประกอบในแชมพู, ครีมนวดผม สบู่ และครีมโกนหนวด ผ่านสารเคมีที่เรียกว่า Ethanolamine (เอทานอลเอมีน) ซึ่งเป็นเอมีนชนิดที่พบมากที่สุดในตลาดเคมีภัณฑ์ของโลก คิดเป็น 54.0% ของส่วนแบ่งตลาดในปี 2564 (ที่มา) ซึ่งเอทานอลเอมีนส่วนใหญ่ใช้เป็นสารทำความสะอาดในรูปของโมโนเอทาโนลามีนและไตรเอทาโนลามีน เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของผงซักฟอก, น้ำยาปรับผ้านุ่มและใช้เป็นสารต้านจุลชีพ ที่มีส่วนช่วยในการขจัดผนังเซลล์ของแบคทีเรีย เป็นต้น โดยมีแนวโน้มที่จะมีความต้องการในการใช้งานเอมีนเพื่อเป็นสารเพิ่มฟองและสารฟอกขาวเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
  4. อุตสาหกรรมพลาสติก : อย่างที่ทราบดีว่า Amine เป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง ซึ่งโปรตีนเองก็เป็นโพลิเมอร์ที่ควบแน่นและประกอบด้วยกรดอะมิโนที่รวมกันเป็นสายโซ่โพลิเมอร์ยาว จากนั้นโซ่นี้จะพับเป็นรูปร่าง 3 มิติที่เฉพาะเจาะจงที่เป็นเอกลักษณ์ของโปรตีนแต่ละชนิด โดยโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโพลิเอไมด์ ถูกนำไปผลิตไนลอน เคฟลาร์ และพลาสติกประเภทต่างๆ
  5. อุตสาหกรรมผลิตก๊าซ : การใช้ Amine ที่พบมากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ นำไปใช้ในการบำบัดก๊าซ ซึ่งเอมีนใช้เพื่อกำจัด CO2 ออกจากก๊าซเผาไหม้ โดยจะช่วยทำความสะอาดก๊าซเสียที่เป็นมลพิษจากโรงกลั่นน้ำมันและโรงงานแปรรูป โดยการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นผลให้ช่วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก
  6. อุตสาหกรรมแปรรูปเคมี : ในอุตสาหกรรมแปรรูปเคมี Amine ถูกใช้เป็นตัวยับยั้งการกัดกร่อนในหม้อไอน้ำและน้ำมันหล่อลื่น และระบบหล่อเย็นสำหรับอุตสาหกรรม ยานยนต์ และการเดินเรือ รวมถึงใช้เป็นสารเติมแต่งน้ำมันเบนซินและน้ำมันก๊าด อีกด้วย

 

นี่คือประโยชน์ของเอมีนที่มีบทบาทสำคัญในการนำไปใช้งานสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ดังที่เราได้กล่าวไปทั้งหมดนี้ หากคุณกำลังมองหา Amine เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมของคุณ บริษัท พี.ไว จำกัด เราคือบริษัทผู้นำเข้าเคมีภัณฑ์มากมาย ที่ตอบโจทย์ทุกอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลาย ทั้ง อาหาร, เครื่องดื่ม,เครื่องสำอาง, อุตสาหกรรมสี, สิ่งทอ, การพิมพ์ โดยเคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่เรานำเข้ามานั้นมีคุณภาพดี มีมาตรฐานจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 
คลิกดูรายละเอียดสินค้า Amines
https://pwai.co.th/product-category/amines/
 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท พี.ไว จำกัด
https://pwai.co.th/
ออฟฟิศ: 02-938-0515-6 / 02-513-8398 / 02-513-2639 / 02-512-2111
อีเมล: sales@pwai.co.th
Line@: @pwaishop

Leave a Reply

Your email address will not be published.