Acetone และ IPA มีประโยชน์กับ 3D printing เทคโนโลยีอย่างไร

Acetone และ IPA มีประโยชน์กับ 3D printing เทคโนโลยีอย่างไร

Acetone และ IPA มีประโยชน์กับ 3D printing เทคโนโลยีอย่างไร

Acetone คือสารเคมีที่มีความสำคัญกับอุตสาหกรรมอะไรบ้าง

Acetone และ IPA มีประโยชน์กับ 3D printing

การพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดนวัตกรรมที่มีประโยชน์กับอุตสาหกรรมต่างๆ หลายประการโดยหนึ่งในนั้นก็คือ เทคโนโลยี 3D Printing หรือที่เรียกว่าการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ เพื่อสร้างวัตถุรูปทรง 3D หรือที่เรียกว่า 3 มิติ สามารถทำได้ในกระบวนการต่างๆ ที่มีการสะสม เชื่อม หรือแข็งตัวของวัสดุภายใต้การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ โดยมีการเพิ่มวัสดุเข้าด้วยกัน (เช่น พลาสติก ของเหลว หรือเมล็ดผงที่หลอมรวมกัน) โดยทั่วไปจะเรียงเป็นชั้นๆ และการออกแบบที่สร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ ซึ่งแตกต่างจากการสร้างชิ้นงานแบบดั้งเดิมที่จะต้องบล็อกขนาดใหญ่เพื่อสร้างชิ้นงานแบบ3 มิติ เทคโนโลยี 3D Printing จึงช่วยลดการสิ้นเปลืองวัสดุในการผลิตให้น้อยลง แต่เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตแล้ว การดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรระบบ 3D Printing ให้คงประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีในระยะยาว จะต้องมีการทำความสะอาดสิ่งสกปรกด้วยสารเคมีอย่าง Acetone หรือ IPA ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต

ความจริงแล้วเทคโนโลยี 3D Printing ได้รับความนิยมในหมู่อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วน ผู้ผลิตเครื่องจักรและองค์กรมาตรฐานทางเทคนิคระดับโลก ตั้งแต่ปี 2010 เพราะด้วยราคาและต้นทุนของเครื่องจักรที่ค่อนข้างสูงจึงใช้กันเฉพาะกลุ่ม จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้มีความนิยมใช้กันมากขึ้นเรื่องยๆ จนทำให้ราคาของเครื่อง 3D Printing ต่ำลงจึงเข้าถึงอุตสาหกรรมเล็กๆ ได้มากขึ้น และเมื่อราคาของเครื่องจักร 3D Printing มีราคาสูง การเรียนรู้ที่จะต้องดูแลรักษาและทำความสะอาดให้ถูกวิธีจึงเป็นเรื่องสำคัญ

สารเคมีสำคัญสำหรับการทำความสะอาดเครื่องจักรระบบ 3D Printing อย่าง Acetone, IPA และสารเคมีชนิดอื่นๆ มีรายละเอียด ดังนี้

 1. Isopropyl Alcohol : หรือที่รู้จักกันในชื่อ IPA เป็นสารละลายที่มีความหลากหลายในการใช้งาน มีคุณสมบัติที่สำคัญมากมายที่ทำให้มีความนิยมในหลายอุตสาหกรรม เช่น เป็นสารละลายที่สามารถละลายได้ทั้งน้ำและไขมัน อีกทั้งยังสามารถละลายได้กับสารละลายที่ใช้ในการผลิต เช่น สี หรือ ยาง นอกจากนั้น IPA ก็ยังมีความสามารถในการไล่ตะกอนและสารสกัดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี จึงทำให้เป็นตัวทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ เพราะมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้อีกด้วย IPA จึงมักถูกใช้งานได้หลายอย่าง เช่น การทำความสะอาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, การล้างเครื่องหล่อเย็น, การทำความสะอาดผิวเหล็ก, เป็นสารทำความสะอาดในมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ และในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนผิวมือผู้ปฏิบัติด้วย เป็นต้น

  Isopropyl alcohol (IPA) เป็นสารละลายที่มีคุณสมบัติช่วยล้างสิ่งสกปรกออกจากชิ้นส่วนของ 3D Printing ได้แล้ว ยังมีประโยชน์ในส่วนอื่นๆ ได้ดังนี้ :

  • การเตรียมพื้นผิว (Surface Preparation) : IPA สามารถใช้ในกระบวนการเตรียมพื้นผิวของวัสดุพิมพ์ 3D ก่อนที่จะพิมพ์ โดยทำให้พื้นผิวมีความเรียบเนียน ซึ่งจะช่วยให้วัสดุที่จะพิมพ์มีการเกาะอยู่กับพื้นผิวของชิ้นงานได้ดียิ่งขึ้น
  • การเตรียมวัสดุพิมพ์ (Prepping Filament) : IPA ยังสามารถใช้ในการล้างวัสดุพิมพ์ (filament) ก่อนนำมาใช้ในกระบวนการพิมพ์ 3D เพื่อละลายความสกปรกและสิ่งผิดปกติที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในกระบวนการพิมพ์ได้
  • ลดปัญหาการเปลี่ยนสีของชิ้นงาน (Color Changing) : การใช้ IPA สามารถช่วยในกระบวนการเปลี่ยนสีของชิ้นงาน 3D Printing โดยการใช้ IPA ล้างความสกปรกและสารตกตะกอนที่อาจทำให้ชิ้นงานมีการเปลี่ยนสีได้ ทำให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องสีเพี้ยนหรือสีไม่ตรงสเปกของชิ้นงานได้ นั่นเอง

  ควรระวังในการใช้ IPA ในกระบวนการ 3D Printing คือควรใช้ในพื้นที่ที่มีระบบระบายอากาศที่ดี เพื่อป้องกันการสะสมไอในอากาศ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

 2. Acetone : มีคุณสมบัติที่ทำให้มันเป็นสารทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูงในหลายอุตสาหกรรม เช่น สารนี้มักถูกใช้กับชิ้นส่วนที่พิมพ์ด้วยพลาสติก ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) เพื่อล้างความหมุนเวียนหรือหลอดอากาศที่เกิดขึ้นในกระบวนการ FDM (Fused Deposition Modeling) เพราะมีคุณสมบัติเด่นคือ สามารถละลายกับไขมันและน้ำได้ ทำให้เป็นสารทำความสะอาดที่หลากหลายและสามารถใช้กับพื้นผิวที่มีการปนเปื้อนทั้งน้ำและไขมัน และยังเป็นตัวละลายที่มีประสิทธิภาพสูงในการละลายหลายชนิดของพลาสติก รวมถึงละลายสารพิษและสารเคมีต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย นอกจากนั้น Acetone ยังมีความสามารถในการฆ่าเชื้อโรคและไล่ตะกอนได้ จึงเป็นสารเคมีอีกชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนหรือเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

  ประโยชน์และข้อดีของการใช้ Acetone ในงาน 3D Printing

  • การปรับคุณภาพพื้นผิวให้เรียบ : อะซิโตนช่วยปรับปรุงคุณภาพพื้นผิวของชิ้นส่วนให้เรียบเนียนได้ ซึ่งโดยปกติแล้ว ชิ้นส่วนที่พิมพ์แบบ 3 มิติจะมีพื้นผิวที่ขรุขระเนื่องจากถูกสร้างเป็นชั้นๆ การใช้อะซิโตนจะช่วยลดความหยาบของพื้นผิวและปรับปรุงคุณภาพพื้นผิวให้เรียบเนียนสวยงามได้
  • ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการทำงาน : เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการใช้กระดาษทราย ปืนความร้อน หรือวัสดุตัวเติม การทำให้เรียบด้วย Acetone นั้นรวดเร็วมากกว่าและมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าอีกด้วย
  • สามารถลดความหยาบของพื้นผิวจากชิ้นงานที่มีรูปทรงซับซ้อนได้เรียบเท่าๆ กัน : วิธีการอื่นๆ มีปัญหาในการเพิ่มหรือลบชั้นวัสดุที่เท่ากันโดยเฉพาะบนรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซ้อน แต่การใช้อะซิโตนนั้นสามารถปรับพื้นผิวของชิ้นงานที่เป็นรูปทรงที่ซับซ้อนให้เรียบได้โดยไม่เกิดปัญหาใดๆ
  • ไม่ส่งผลกระทบต่อความหนาของชิ้นงาน : การใช้ Acetone เพื่อความเรียบเนียนสวยงามของชิ้นงาน ไม่มีผลกระทบต่อความหนาโดยรวมของวัตถุที่พิมพ์แบบ 3 มิติ

  ข้อควรระวังในการผลิตชิ้นงานด้วย 3D Printing คือการใช้วัสดุที่ไม่สามารถละลายกับอะซิโตนได้ เพราะเส้นใยบางประเภทก็ไม่อาจเข้ากับสารเคมีชนิดนี้ได้ ซึ่งชิ้นงานอาจได้รับความเสียหายจากกระบวนการผลิต โดยวัสดุที่เข้ากันได้กับ Acetone ได้ เพื่อให้ชิ้นงาน 3D เรียบเนียนและสวยงาม ได้แก่

  • ABS (อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน)
  • ASA (อะคริโลไนไตรล์ สไตรีน อะคริเลต)
  • PMMA (โพลีเมทิลเมทาคริเลต)ฃ
  • HIPS (โพลีสไตรีนแรงกระแทกสูง)
  • PC (โพลีคาร์บอเนต)
 3. Methanol : นอกจาก IPA แล้ว Methanol ก็ถูกนำมาใช้ในการล้างชิ้นส่วนที่พิมพ์ด้วยเรซิ่นในกระบวนการ SLA (Stereolithography) เป็นกระบวนการ 3D Printing ที่ใช้แสง UV เพื่อทำให้สารเรซิ่นเข้าสู่สถานะแข็งตัวเป็น 3 มิติ และเมื่อชิ้นงานถูกพิมพ์เสร็จก็จะต้องถูกล้างและทำความสะอาด เพื่อล้างสารเรซิ่นที่ยังคงติดอยู่ที่ผิวชิ้นงาน นั่นเอง
 4. Denatured Alcohol : ถือป็นตัวเลือกสำหรับล้างชิ้นส่วนที่พิมพ์ด้วยเรซิ่นหรือวัสดุอื่นๆ นอกเหนือจากสารเคมีที่เราได้กล่าวไปในข้างต้น

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ประโยชน์ของการใช้ Acetone และIPA ทำความสะอาดชิ้นส่วนของ 3D printing

 • ลดของเสียและเพิ่มความแม่นยำ : การทำความสะอาดชิ้นส่วน จะช่วยลดการติดตัวของของเสียที่อาจเกิดจากกระบวนการ 3D Printing ทำให้ชิ้นงานมีความแม่นยำมากขึ้น และลดโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาดที่มาจากของเสียที่ยังติดอยู่ในเครื่องจักร
 • ชิ้นงานมีความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้น : การทำความสะอาดชิ้นส่วน จะช่วยลดหรือกำจัดตำแหน่งที่ไม่เรียบเนียนของผิวที่พิมพ์ จึงช่วยปรับปรุงทำให้ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานมีพื้นผิวที่สวยงามเรียบเนียน
 • ป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ : การทำความสะอาดชิ้นส่วนของอุปกรณ์ 3D Printing จะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ได้ โดยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่อุปกรณ์ 3D Printing ชำรุด
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน : เมื่อคุณดูแลรักษาอุปกรณ์ด้วยการชำระล้างสิ่งปรกที่อาจะตกค้างในเครื่อง 3D Printing ด้วย Acetone หรือ IPA แล้ว จึงช่วยลดการผิดพลาดของการผลิตชิ้นงาน, ลดปริมาณของเสียจากวัสดุการผลิต และทำให้ชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์สวยงามเรียบเนียน จึงทำให้การทำงานในอุตสาหกรรมของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นการทำความสะอาดชิ้นส่วนของ 3D printing เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่มีผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ จึงควรให้ความสำคัญและทำความสะอาดอย่างระมัดระวัง เพื่อให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ความน่าสนใจของเทคโนโลยี 3D Printing ที่มีต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ในปี 2024

✔ การพัฒนาวัสดุที่ใช้ในการทำ 3D Printing โดยมีการวิจัยและพัฒนาในด้านวัสดุที่ทนทาน คงรูปร่างได้ดี และมีความสมบูรณ์ด้านเครื่องจักรในการผลิต

✔ การใช้ 3D Printing มีการใช้งานที่กว้างขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การพิมพ์ชิ้นส่วนอะไหล่, อุปกรณ์ทดลองทางการแพทย์, อุตสาหกรรมการออกแบบหรืออสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ เพราะการใช้เทคโนโลยีนี้จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถการผลิตในอุตสาหกรรมของตนได้มากยิ่งขึ้น

✔ 3D Printing กำลังจะมีบทบาทที่สำคัญในการสร้างโมเดลอวัยวะทางการแพทย์, การทำศัลยกรรม, และการผลิตชิ้นงานทางการแพทย์ เช่น การสร้างอวัยวะทอย่างหัวใจหรือไต ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจในด้านการแพทย์และการวิจัยทางชีวการแพทย์เป็นอย่างมากในอนาคตอันใกล้

✔ 3D Printing มีความสามารถในการสร้างโครงสร้างที่ทนทานและแข็งแรง ซึ่งทำให้มีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการวัสดุที่ทนทานต่อการใช้งาน เช่น อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งก่อสร้างต่างๆ

✔ การพัฒนาโปรแกรมและการควบคุมกระบวนการ 3D Printing ให้เพิ่มความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งหมดนี้คือความน่าสนใจของเทคโนโลยี 3D Printing ที่มีแน้วโน้มจะถูกใช้มากขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ ฉะนั้น หากคุณกำลังจะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้งาน ก็อย่าลืมเลือก Acetone หรือ IPA มาใช้สำหรับการล้างทำความสะอาดเครื่องจักร 3D Printing เพื่อช่วยให้งานผลิตของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างใจ

โดยบริษัท พี.ไว จำกัด เราเป็นบริษัทผู้นำเข้าเคมีภัณฑ์มากมาย ที่ตอบโจทย์ทุกอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลาย ทั้ง อุตสาหกรรมสี, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เหล็ก, ยาง, น้ำมันอุตสาหกรรม, สิ่งทอ, การพิมพ์, อาหาร, เครื่องดื่มและเครื่องสำอาง โดยเคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่เรานำเข้านั้น มีมาตรฐานจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง Acetone หรือ IPA ด้วย

 

คลิกดูรายละเอียดสินค้า Acetone

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://pwai.co.th/
ออฟฟิศ: 02-938-0515-6 / 02-513-8398 / 02-513-2639 / 02-512-2111
อีเมล: sales@pwai.co.th
Line@: @pwaishop

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.