โซเดียมเบนโซเอต (Sodium Benzoate)

Description

โซเดียมเบนโซเอต (Sodium Benzoate) เป็นสารประกอบเกลือของกรดเบนโซอิก มีสูตรเคมีคือ C6H5COONa มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว ไม่มีกลิ่น และละลายน้ำได้ดี มีคุณสมบัติและประโยชน์หลักดังนี้

คุณสมบัติ:

 • เป็นสารกันเสียในอาหาร ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา แบคทีเรีย และยีสต์
 • มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน มีคุณสมบัติเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์
 • เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารอื่นๆ เช่น สารละลายที่ใช้ยับยั้งการสุกในผลไม้
 • ลักษณะ: ผลึกสีขาว ละลายน้ำได้ง่าย
 • สูตรเคมี: C₆H₅COONa
 • จุดหลอมเหลว: 410 °C
 • ปริมาตรเชิงโมล: 144.11 ก./โมล
 • ความหนาแน่น: 1.5 ก./ลบ.ซม.
 • จุดเดือด: 249.3 °C

ประโยชน์:

 • ใช้เป็นสารกันบูดในอาหารและเครื่องดื่ม เช่น น้ำผลไม้ ขนมปัง เนย เครื่องแกง ฯลฯ
 • ใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ยา สารเคมี สี และพลาสติก
 • ปรับค่า pH: ควบคุมความเป็นกรด-ด่างของผลิตภัณฑ์
 • ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางบางประเภท เช่น ครีม โลชั่น

อุตสาหกรรมที่ใช้โซเดียมเบนโซเอต:

 • อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
 • อุตสาหกรรมยา
 • อุตสาหกรรมเคมี สี พลาสติก และเคมีภัณฑ์
 • อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

โดยทั่วไปโซเดียมเบนโซเอตถือเป็นสารกันบูดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย สามารถใช้ในระดับปริมาณที่เหมาะสมและได้รับการกำหนดค่า ADI (Acceptable Daily Intake) จากองค์กรระดับสากล

You may also like…