โซเดียมซิเทรต (Sodium Citrate)

Description

โซเดียมซิเทรต (Sodium Citrate) เป็นเกลืออนุพันธ์จากกรดซิตริก มีสูตรเคมีคือ Na3C6H5O7 มีลักษณะเป็นผงหรือผลึกสีขาว ไม่มีกลิ่น รสเปรี้ยว และละลายน้ำได้ดี สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน ดังนี้

คุณสมบัติ/ประโยชน์

 • ใช้เป็นสารให้รสเปรี้ยวในอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากมีรสเปรี้ยวอ่อน
 • ใช้เป็นสารปรุงแต่งรสชาติในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และขนมต่างๆ
 • ทำหน้าที่เป็นสารควบคุมความเป็นกรด-ด่าง และสารรักษาคุณภาพในอาหาร
 • ใช้เป็นสารละลายบัฟเฟอร์ ควบคุมระดับความเป็นกรดด่างในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
 • ใช้เป็นสารดูดซึมรังสีในกระบวนการฉายรังสีอาหาร
 • ใช้เป็นสารทำละลายนิ่วในทางการแพทย์
 • ใช้เป็นสารเพิ่มความเข้มข้นในสารละลายโลหะบางชนิด

อุตสาหกรรมที่ใช้งาน

 • อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เช่น เครื่องปรุงรส เบเกอรี่ ขนมหวาน อาหารกระป๋อง
 • อุตสาหกรรมเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ เช่น ยาเม็ด สารละลายบัฟเฟอร์
 • อุตสาหกรรมเคมีและสารเคมี เช่น สารละลายโลหะ สารตัวทำละลาย สารฉายรังสี
 • อุตสาหกรรมการแพทย์ เช่น สารละลายล้างไต สารทำละลายนิ่ว
 • อุตสาหกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว

โซเดียมซิเทรตจัดเป็นสารปรุงแต่งอาหารที่ได้รับการรับรองว่าปลอดภัย สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาได้ตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมาก เนื่องจากมีคุณสมบัติในการควบคุมความเป็นกรด-ด่าง รักษาคุณภาพ และละลายสารได้ดี

You may also like…