โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ (Sodium Metabisulfite)

Description

โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ (Sodium Metabisulfite) เป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติเป็นสารกันบูดและสารรีดิวซ์ มีรูปแบบเป็นผงสีขาวหรือผลึกรูปเกล็ดสีขาว มีกลิ่นฉุนคล้ายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และละลายน้ำได้ดี ส่วนประโยชน์และอุตสาหกรรมที่ใช้นั้นมีดังนี้

คุณสมบัติ/ประโยชน์

 • ใช้เป็นสารกันบูดและสารถนอมอาหาร เนื่องจากมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
 • ใช้เป็นสารรีดิวซ์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อฟอกสีและเพิ่มความสว่างให้กับเส้นใย
 • ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำผลไม้และเบียร์ เพื่อถนอมคุณภาพและรสชาติ
 • ใช้เป็นสารป้องกันการจับเป็นก้อนของน้ำตาล
 • ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฟอกสี และเคลือบเงาโลหะ

อุตสาหกรรมที่ใช้งาน

 • อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ผลไม้กระป๋อง เนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง น้ำผลไม้ เบียร์ ไวน์
 • อุตสาหกรรมสิ่งทอ ใช้ในกระบวนการฟอกสี ย้อมสี
 • อุตสาหกรรมกระดาษ ใช้เป็นสารกันบูดในกระบวนการผลิต
 • อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
 • อุตสาหกรรมถนอมพืชผลทางการเกษตร
 • อุตสาหกรรมการเกษตร ใช้เป็นสารเคมีในการป้องกันการเกิดเชื้อรา

โดยทั่วไปโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์จะถูกควบคุมการใช้งานอย่างเข้มงวด เนื่องจากหากได้รับในปริมาณมากอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ แต่ในปริมาณที่เหมาะสมก็มีประโยชน์ในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะงานด้านการถนอมคุณภาพผลิตภัณฑ์

You may also like…